eerstelijnspraktijk Van Tilburg - Boodschap
In 2014 is de oude eerstelijnspsychologie vervangen door de generalistische basis GGZ. Er is nu sprake van 4 zorgpakketten met een corresponderend aantal minuten directe tijd (face to face) en indirecte tijd(administratie etc). Meestal wordt de rekening aan het einde van de behandeling naar de zorgverzekeraar gestuurd. Ik heb besloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijzing  door een arts naar de generalistische basis GGZ. Deze verwijzing dient gedateerd te zijn voor het intakegesrpek en een handtekening en agb-code van de betreffende arts te omvatten. Onder andere aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen worden niet meer  vergoed als primaire diagnose. In dat geval kunt u zelf betalen, of  u kunt bij uw huisarts of praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH GGZ) terecht.
Kosten voor niet vergoede zorg bedragen 90 euro per zitting van 50 minuten.
In het geval u een afspraak mist zonder af te zeggen dient u deze tijd zelf te betalen. 

Ik hanteer geen wachtlijst, maar neem nieuwe cliënten als ik daar de ruimte voor heb. In de meeste gevallen kunt u  dan binnen 2 weken terecht voor een intake. 


Kwaliteitsstatuut
Wachtlijst/Wachttijd

Ter informatie: ik hanteer geen wachttijd of wachtlijst. Dit omdat (nieuwe) cliënten anders te lang moeten wachten en de problematiek in die tijd zwaarder kan worden.

Dit betekent echter dat ik bij aanmelding kan vragen om een andere hulpverlener of andere praktijk te benaderen daar ik op dat moment geen ruimte heb of mogelijkheden zie.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint